PZU Opšta bolnica Meljine, Braće Grakalića 96, 85340 Herceg Novi, Crna Gora, Tel: 031/ 640-888